Tradequo.com

Tôi phải làm gì nếu cố vấn chuyên gia đính kèm không hoạt động?

Firstly, check if trading is allowed by clicking Tools -> Options -> Experts tab -> Allow real trading. Ensure that the EA button on the main toolbar is pressed. On the top right-hand corner of your chart, you should be able to see a smiley face if the EA is activated correctly. If all is fine, but the EA is still not trading, check your log files via the Experts tab in the Terminal window (It should show what errors occur). You can also contact our support team for further assistance.

Logo Thương mạiQuo

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.