Tradequo.com

Mất bao lâu để nhận được tiền rút của tôi?

Yêu cầu rút tiền của bạn sẽ được xử lý trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, số tiền đến sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức rút tiền của bạn. Đối với Ví điện tử, Ví tiền điện tử và chuyển khoản ngân hàng địa phương, bạn sẽ nhận được tiền của mình ngay trong ngày. Chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ thường mất từ 2-14 ngày làm việc.