Tradequo.com

Thời gian gửi / rút tiền qua thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, Ví điện tử / tiền điện tử hoặc các phương thức thanh toán khác là bao lâu?

Tất cả các khoản tiền gửi đều được thực hiện ngay lập tức ngoại trừ chuyển khoản ngân hàng quốc tế, có thể mất 3-7 ngày làm việc. Tất cả các khoản rút tiền được xử lý trong vòng 24 giờ vào các ngày làm việc.