Tradequo.com

Mất bao lâu để tiền rút về tài khoản ngân hàng của tôi?

Thời gian chuyển khoản quốc tế phụ thuộc vào quốc gia nhận và các ngân hàng trung gian có liên quan. Có thể mất tới 7 ngày làm việc trong EU và tối đa 14 ngày đối với phần còn lại của thế giới.