Tradequo.com

Tôi có thể sử dụng nhà giao dịch rô bốt / ô tô hoặc cố vấn chuyên gia không?

Vâng, bạn có thể. Nền tảng máy tính để bàn của chúng tôi hỗ trợ việc sử dụng EA. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù quy trình cài đặt EA trên MT4 và MT5 giống nhau nhưng không thể sử dụng EA cho MT4 trên MT5 hoặc ngược lại. EA được lập trình rõ ràng với ngôn ngữ tương thích với từng thiết bị đầu cuối giao dịch – MQL4 dành cho EA trên MT4 và MQL5 dành cho EA trên MT5.