Tradequo.com

Tôi có thể chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của mình không?

Vâng, bạn có thể. Chuyển khoản nội bộ có thể được thực hiện nếu tài khoản giao dịch được mở dưới tên của bạn; và liệu chúng đã được xác minh và kích hoạt hay chưa. Nếu loại tiền cơ sở khác, số tiền sẽ được chuyển đổi dựa trên tỷ giá hối đoái nội bộ. Chuyển khoản nội bộ có thể được thực hiện thông qua khu vực thành viên và được xử lý ngay lập tức.