Tradequo.com

Làm cách nào để thay đổi và cập nhật thông tin cá nhân của tôi?

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân, số điện thoại và địa chỉ email của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Khu vực thành viên của bạn.
Bước 2: Chọn 'Hồ sơ', có thể tìm thấy bằng cách nhấp vào menu chính ở trên cùng bên phải và chọn tùy chọn có hai chữ cái trong tên của bạn.
Bước 3: Chọn 'Thông tin hồ sơ'.
Bước 4: Thông tin cá nhân hiện tại của bạn sẽ được hiển thị và bạn có thể tiến hành các cập nhật cần thiết.

Xin lưu ý rằng có thể có một số thông tin cá nhân mà bạn không thể cập nhật theo thời gian thực vì lý do bảo mật. Trong những trường hợp như vậy, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.