Tradequo.com

Tôi phải làm gì nếu quên mật khẩu đăng nhập Khu vực thành viên của mình?

Bạn có thể nhanh chóng khôi phục mật khẩu đăng nhập Khu vực Thành viên của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tham quan www.tradequo.com và nhấp vào Đăng nhập.
Bước 2: Chọn Tôi quên mật khẩu.
Bước 3: Nhập địa chỉ email dùng để đăng ký với TradeQuo và nhấp vào Gửi.
Bước 4: Bạn sẽ nhận được mã xác minh cần nhập, sau đó nhấn Xác nhận.
Bước 5: Đặt mật khẩu mới và nhấn Continue.
Bước 6: Mật khẩu mới của bạn hiện đã được đặt; bạn chỉ cần sử dụng nó khi đăng nhập để hoàn tất quá trình.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau nhiều lần thử, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ để được hỗ trợ thêm tại [email protected].