Tradequo.com

Tại sao tôi chỉ nhìn thấy một vài cặp trên MT4 / 5 của mình và làm cách nào để xem những cặp khác?

Tại nền tảng MT4/5 của bạn, nhấp chuột phải vào cửa sổ Market Watch. Nhấp vào Hiển thị tất cả để xem tất cả các biểu tượng có sẵn để giao dịch

Logo Thương mạiQuo

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.