Tradequo.com

Tôi có thể sử dụng nhà giao dịch rô bốt / ô tô hoặc cố vấn chuyên gia không?

Yes, you can. Our desktop platform supports the use of EAs. However, note that while the EA installation process is the same in MT4 and MT5, it is not possible to use an EA for MT4 on MT5 or vice versa. EAs are explicitly programmed with the language compatible with each trading terminal – MQL4 for EAs on MT4 and MQL5 for EAs on MT5.

Logo Thương mạiQuo

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.