Tradequo.com

Tôi vẫn có thể rút tiền nếu tôi có các vị thế đang mở?

Vâng, bạn có thể. Số tiền ký quỹ khả dụng được hiển thị trong tài khoản giao dịch của bạn là số tiền 'thả nổi' (thay đổi liên tục) và có thể rút ra bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng việc rút tiền có thể làm giảm số tiền ký quỹ tự do của bạn và có khả năng ảnh hưởng đến các vị thế mở, có thể dẫn đến tình trạng Ngưng giao dịch.

Hiểu rõ hơn về cách tính tỷ suất lợi nhuận để bạn có thể lập kế hoạch rút tiền mà không ảnh hưởng đến Số tiền ký quỹ miễn phí của mình.