Tradequo.com

Tôi có thể thay đổi đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản của mình không?

Không, bạn không thể thay đổi loại tiền tệ cơ bản của tài khoản của mình sau khi đã tạo nó. Tuy nhiên, bạn có thể tạo lại tài khoản giao dịch mới với loại tiền cơ bản mong muốn thông qua Khu vực Thành viên.

Logo Thương mạiQuo

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.