Tradequo.com

Tại sao tôi chỉ nhìn thấy một vài cặp trên MT4 / 5 của mình và làm cách nào để xem những cặp khác?

Trong nền tảng MT5 của bạn, nhấp chuột phải vào cửa sổ Market Watch. Sau đó, nhấp vào 'Hiển thị tất cả' để hiển thị tất cả các biểu tượng có sẵn để giao dịch.