Tradequo.com

Làm cách nào để rút tiền nếu tôi sử dụng nhiều tùy chọn gửi tiền?

Based on our MIMO policy, you always need to request withdrawal up to the deposit amount before any other withdrawal methods. If one of the deposit methods was a credit/debit card, then a refund should be processed via this channel up to the deposit amount. You may then request withdrawals according to your other deposits.

Logo Thương mạiQuo

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.