Tradequo.com

ฉันจะถอนได้อย่างไรหากฉันใช้ตัวเลือกการฝากมากกว่าหนึ่งตัวเลือก

ตามนโยบาย MIMO ของเรา คุณจะต้องขอถอนเงินตามจำนวนเงินฝากก่อนใช้วิธีการถอนเงินอื่น ๆ หากวิธีการฝากเงินวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นบัตรเครดิต/เดบิต ควรดำเนินการคืนเงินผ่านช่องทางนี้ตามจำนวนเงินฝาก จากนั้นคุณสามารถขอถอนเงินตามเงินฝากอื่น ๆ ของคุณ