Tradequo.com

Tôi phải làm gì nếu quên mật khẩu đăng nhập MT5?

Bạn có thể nhanh chóng khôi phục mật khẩu đăng nhập MT5 của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Khu vực Thành viên của bạn. Từ menu, chọn và nhấp vào phần MT5.
Bước 2: Chọn Tài khoản MT5 mà bạn muốn đặt lại mật khẩu.
Bước 3: Bạn sẽ được chuyển đến phần 'Chi tiết'. Trên “Cài đặt tài khoản”, nhấp vào “Thay đổi mật khẩu'. Bạn có thể chọn tạo mật khẩu ngẫu nhiên hoặc đặt mật khẩu của riêng mình.
Bước 4: Bạn sẽ nhận được một email với mật khẩu mới.

Nếu bạn không thể đặt lại mật khẩu của mình sau nhiều lần thử, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.