Tradequo.com

Tôi phải làm gì nếu quên mật khẩu đăng nhập MT5?

Bạn có thể nhanh chóng khôi phục mật khẩu đăng nhập MT5 của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau: –

  1. Bước 1: Đăng nhập vào Khu vực thành viên của bạn. Trên menu, chọn và nhấp vào Nền tảng
  2. Bước 2: Chọn Tài khoản MT5 mà bạn muốn đặt lại mật khẩu
  3. Bước 3: Bạn sẽ được chuyển đến phần “Chi tiết”. Nhấn vào Cài đặt và chọn Đặt lại mật khẩu
  4. Bước 4: Bạn sẽ nhận được email có mật khẩu mới

Nếu bạn không thể đặt lại mật khẩu của mình sau nhiều lần thử, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.