Tradequo.com

Làm cách nào để thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên?

Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn có thể gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình để bắt đầu giao dịch. Tại khu vực thành viên TQ, chọn Gửi tiền và chọn phương thức nạp tiền ưa thích có sẵn cho khu vực của bạn.

Các tùy chọn tài trợ có sẵn là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng quốc tế, chuyển khoản ngân hàng địa phương, ví trực tuyến và tiền điện tử.