Tradequo.com

Tôi có phải trả bất kỳ phí gửi / rút tiền nào không?

Chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí nào cho việc gửi hoặc rút tiền. Tuy nhiên, có thể có một số khoản phí phát sinh tùy thuộc vào phương thức giao dịch. Ví dụ: phí ngân hàng trung gian đối với chuyển khoản ngân hàng quốc tế, phí gas để cấp vốn bằng tiền điện tử, v.v.