Tradequo.com

Tôi có phải trả bất kỳ phí gửi / rút tiền nào không?

Chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí nào khi gửi/rút tiền. Tuy nhiên, có thể có một số khoản phí phát sinh tùy thuộc vào phương thức giao dịch. Ví dụ: phí ngân hàng trung gian đối với chuyển khoản ngân hàng quốc tế, phí gas đối với tài trợ tiền điện tử, v.v.