Tradequo.com

តើខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃដាក់ប្រាក់/ដកប្រាក់ដែរឬទេ?

យើងមិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ ឬការដកប្រាក់ឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាអាចមានថ្លៃសេវាមួយចំនួនដែលកើតឡើងអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការ។ ឧទាហរណ៍ ថ្លៃសេវាធនាគារអន្តរការីសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារអន្តរជាតិ ថ្លៃឧស្ម័នសម្រាប់ការផ្តល់មូលនិធិគ្រីបតូ។ល។