Tradequo.com

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចុះឈ្មោះតំបន់សមាជិក TQ និងគណនីជួញដូរ?

អ្នកអាចចុះឈ្មោះគណនី TQ ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីទាំងនេះ៖ -

  • តាមរយៈគេហទំព័រ TQ របស់យើងនៅ www.tradequo.com
  • តាមរយៈកម្មវិធី TQ របស់យើង។
  • តាមរយៈតំណយោង