Tradequo.com

Sự khác biệt giữa tài khoản demo và tài khoản thực là gì?

Sự khác biệt chính là bạn sẽ giao dịch tiền thật với tài khoản thực. Trong khi ở tài khoản demo, bạn sẽ sử dụng tiền ảo không có giá trị thực để giao dịch.

Mặc dù tất cả các tính năng và chức năng đều giống nhau trên cả hai tài khoản, nhưng bạn nên nhớ rằng mô phỏng không thể sao chép các điều kiện thị trường giao dịch thực tế. Một điểm khác biệt đáng kể là khối lượng được thực hiện thông qua mô phỏng không ảnh hưởng đến thị trường. Ngược lại, khối lượng giao dịch thực ảnh hưởng đến thị trường, chủ yếu khi quy mô giao dịch lớn. Tuy nhiên, tốc độ khớp lệnh là như nhau đối với cả tài khoản demo và tài khoản thực.

Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể có một hồ sơ tâm lý đa dạng khi giao dịch tài khoản demo hoặc tài khoản thực. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá hiệu suất của bạn khi giao dịch demo. Do đó, điều quan trọng là phải thận trọng; không được tự mãn và rút ra kết luận khi sử dụng tài khoản demo.