Tradequo.com

Tôi có thể nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình bằng những loại tiền tệ nào?

Bạn có thể gửi tiền bằng bất kỳ loại tiền tệ nào và chúng sẽ tự động được chuyển đổi thành loại tiền tệ cơ bản trong tài khoản của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng số tiền gửi cuối cùng có thể hơi khác do tỷ giá hối đoái phát sinh với mỗi phương thức giao dịch.