Tradequo.com

Mất bao lâu để tiền rút về tài khoản ngân hàng của tôi?

International wire transfer depends on the receiving country and the intermediary banks involved. It may take up to 5 working days within the EU and up to 14 days for the rest of the world.

Logo Thương mạiQuo

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.