Tradequo.com

Tôi vẫn có thể rút tiền nếu tôi có các vị thế đang mở?

Yes, you can. The free margin shown in your trading account is a ‘floating’ amount (changing constantly) of funds that can be withdrawn at any given time. Kindly be aware that there is a risk of your free margin decreasing and affecting open positions, which may cause Stop Out.

We suggest you further understand how to calculate margins to plan withdrawals so as not to affect your Free Margin.

Logo Thương mạiQuo

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.