Tradequo.com

Làm cách nào để thêm cố vấn chuyên gia?

  1. Choose File > Open Data Folder from the platform menu,
  2. Navigate to MQL4/MQL5 > Experts and put your expert advisor into this folder.
  3. Restart your platform, and you should be able to see the EA in the Navigator window.
  4. Double-click on your EA or drag and drop it to add it to your preferred chart
Logo Thương mạiQuo

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.