Tradequo.com

Tôi có thể chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của mình không?

Yes, you can. Internal transfer can be done if the trading accounts are opened under your name; and if they have been verified and activated. If the base currency is different, the amount will be converted based on the internal exchange rate. Internal transfer can be performed via the member area and is instantly processed.

Logo Thương mạiQuo

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.