Tradequo.com

Ghi chú:

  • Các điều kiện trên có thể khác nhau tùy thuộc vào công cụ cụ thể được chọn. Vui lòng tham khảo nền tảng giao dịch của bạn để biết dữ liệu trực tiếp.
  • Tất cả các hệ thống đều có thời gian khởi động lại mà không cần thực thi và giá tối đa 10 phút mỗi ngày lúc 21:00 GMT+0, nhưng vào Chủ Nhật, thời gian khởi động lại là 20:00 GMT+0.
  • Máy chủ MT5 đã lên lịch bảo trì mà không thực hiện và định giá trong 0-1 phút mỗi ngày vào lúc 00:00 GMT+0.      
  • Tỷ giá hoán đổi cho từng công cụ bạn có thể tìm thấy sau khi đăng nhập vào MT5 trong SThể dụccification của từng nhạc cụ. Hãy nhớ rằng tỷ lệ SWAP thỉnh thoảng được điều chỉnh theo Nhà cung cấp thanh khoản.
  • Stop out 0% chỉ áp dụng cho tài khoản THB, đối với các loại tiền tệ khác Stop Out được thiết lập ở mức 20%.
  • Các ký hiệu có nhiều hơn năm ký tự có thể không có trong MT4.
  • Tất cả các cổ phiếu không có sẵn trên nền tảng giao dịch MT4.