Tradequo.com

Czy mogę zmienić walutę bazową mojego konta?

No, you cannot change the base currency of your account once you have created it. However, you can re-create a new trading account with your desired base currency via your Member Area.

Dziękujemy za wizytę
TradeQuo.com

Potwierdzam, że jestem zainteresowany odwiedzeniem tej strony internetowej bez uprzedniego zapytania i nie otrzymałem żadnych niedozwolonych działań marketingu bezpośredniego w moim kraju zamieszkania.

Twoja odpowiedź nie jest zgodna z odwiedzeniem naszej strony internetowej.