Tradequo.com

Account Overview

We made your trading experience easy.
Trade 1000+ markets from a single account on any device, from anywhere globally.

RAW

Base Currency Options

USD, EUR

Contract Size

1 Lot = 100,000

Leverage

1:1 to 1:500 ($5 – $20,000)
1:1 to 1:200 ($20,001 – $100,000)
1:1 to 1:100 ($100,001+)

Negative balance protection

Spread on all majors

As low as 0.0 pip

Commission

$3 per side

Maximum open/pending orders per client

300 Positions

Minimum trade volume

0.01 lots

Lot restriction per ticket

50 lots

Hedging allowed

Islamic Account

Optional

Minimum Deposit

$5

STANDARD

Base Currency Options

USD, EUR

Contract Size

1 Lot = 100,000

Leverage

1:1 to 1:500 ($5 – $20,000)
1:1 to 1:200 ($20,001 – $100,000)
1:1 to 1:100 ($100,001+)

Negative balance protection

Spread on all majors

As low as 0.6 pip

Commission

Maximum open/pending orders per client

300 Positions

Minimum trade volume

0.01 Lots

Lot restriction per ticket

50 Lots

Hedging allowed

Islamic Account

Optional

Minimum Deposit

$5

RAW

Base Currency Options

USD, EUR

Contract Size

1 Lot = 100,000

Leverage

1:1 to 1:1,000 ($5 – $20,000)
1:1 to 1:200 ($20,001 – $100,000)
1:1 to 1:100 ($100,001+)

Negative balance protection

Spread on all majors

As low as 0.0 pip

Commission

$3 per side

Maximum open/pending orders per client

300 Positions

Minimum trade volume

0.01 lots

Lot restriction per ticket

50 lots

Hedging allowed

Islamic Account

Optional

Minimum Deposit

$5

STANDARD

Base Currency Options

USD, EUR

Contract Size

1 Lot = 100,000

Leverage

1:1 to 1:1,000 ($5 – $20,000)
1:1 to 1:200 ($20,001 – $100,000)
1:1 to 1:100 ($100,001+)

Negative balance protection

Spread on all majors

As low as 0.6 pip

Commission

Maximum open/pending orders per client

300 Positions

Minimum trade volume

0.01 Lots

Lot restriction per ticket

50 Lots

Hedging allowed

Islamic Account

Optional

Minimum Deposit

$5

CRYPTO

Base Currency Options

USDT

Contract Size

1 Lot = 100,000

Leverage

1:1 to 1:20

Negative balance protection

Spread on all majors

As low as $0.7

Commission

Maximum open/pending orders per client

50 positions

Minimum trade volume

0.01 lots

Lot restriction per ticket

50 lots

Hedging allowed

Islamic Account

Optional

Minimum Deposit

$5

terima kasih kerana melawat
TradeQuo.com

Saya mengesahkan bahawa saya berminat untuk melawati laman web ini tanpa diminta terlebih dahulu dan tidak menerima sebarang aktiviti pemasaran langsung yang tidak dibenarkan di negara tempat tinggal saya.

Jawapan anda tidak sesuai dengan melawati laman web kami.