Tradequo.com

จะเข้าสู่ระบบ TQ Member Area ได้อย่างไร?

หากต้องการเข้าสู่ระบบพื้นที่สมาชิกของคุณ โปรดไปที่ www.tradequo.com และคลิกรับแอป เลือกลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่

คุณจะต้องระบุข้อมูลรับรองต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ:

  • ที่อยู่อีเมลของคุณ: ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนบัญชี TQ ด้วย
  • รหัสผ่านบัญชี TQ: ตั้งค่าเมื่อคุณสร้างพื้นที่สมาชิกของคุณ (เพื่อไม่ให้สับสนกับรหัสผ่านบัญชีซื้อขายใดๆ)