Tradequo.com

ฉันจะตรวจสอบประวัติการซื้อขายของฉันได้อย่างไร?

คุณสามารถเข้าถึงประวัติการซื้อขายของคุณผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณผ่านทางเว็บ เดสก์ท็อป หรือเทอร์มินัลมือถือ หากคุณใช้เทอร์มินัลเดสก์ท็อป MT5 คุณสามารถเข้าถึงประวัติการซื้อขายของคุณได้จากแท็บ 'ประวัติบัญชี' หากคุณใช้แอปพลิเคชันมือถือ MetaTrader คุณสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อขายของคุณบนอุปกรณ์มือถือของคุณโดยแตะที่แท็บ 'ประวัติ'

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองประวัติได้รับการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ รวมถึงวันที่ สัญลักษณ์ ปริมาณ ฯลฯ