Tradequo.com

ฉันจะฝากเงินครั้งแรกได้อย่างไร?

เมื่อบัญชีของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายของคุณเพื่อเริ่มการซื้อขายได้ ที่ส่วนสมาชิก TQ เลือกฝากเงินและเลือกวิธีการฝากเงินที่คุณต้องการซึ่งมีให้ในภูมิภาคของคุณ

ตัวเลือกการฝากเงินที่มี ได้แก่ บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต การโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ การโอนเงินผ่านธนาคารในท้องถิ่น และกระเป๋าเงินออนไลน์และกระเป๋าเงินดิจิทัล