Tradequo.com

ฉันสามารถฝาก/ถอนเงินจากบัญชีของเพื่อน/ญาติของฉันได้หรือไม่?

ห้ามฝากบุคคลที่สาม คุณสามารถใช้ตัวเลือกการระดมทุนที่ลงทะเบียนภายใต้ชื่อของคุณเองเพื่อเติมเงินในบัญชีของคุณเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อพิพาทระหว่างการถอนเงิน เนื่องจากสามารถถอนเงินได้ด้วยวิธีฝากเงินครั้งแรกเท่านั้น

ติดต่อทีมสนับสนุนของเราหาก:

  • EPS หรือบัตรธนาคารของคุณถูกบล็อก
  • คุณไม่สามารถถอนเงินไปยังบัญชีการชำระเงินที่คุณฝากเข้ามาได้
  • ระบบขอให้คุณยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีการชำระเงิน