Tradequo.com

ฉันจะฝากเงินในพื้นที่สมาชิกได้อย่างไร

ในพื้นที่สมาชิก TradeQuo เลือกส่วนการฝากเงินและเลือกวิธีการระดมทุนที่คุณต้องการในภูมิภาคของคุณ ตัวเลือกการระดมทุนที่ใช้ได้ ได้แก่ บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต การโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ การโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ และสกุลเงินดิจิตอล