Tradequo.com

Invest and Trade Easily
on your Android device

Trade on the go with TradeQuo Android application.
All you need is to download the app and log in with your username and password to begin trading with us.

Trade anywhere and any time

Giao dịch 1.500+
thị trường
Native Android
application
Integrated market
công cụ phân tích
Complete platform
functionality on mobile
Hỗ trợ tất cả các loại
đơn đặt hàng
Không trích dẫn lại
hoặc từ chối

How to Access the TradeQuo MT5 Android App

Bước 1> Open Google Play on your Android device or download the app nơi đây.

Bước 2> Search for ‘Metatrader 5’.

Bước 3 > Download and install MetaTrader 5 on your device.

Bước 4 > Open the MT5 app and click ‘Login with existing account’.

Step 5 > Enter ‘TradeQuo ‘in the search field.

Step 6 > Select ‘TradeQuo-MT5’.

Step 7 > Enter your username and password to start trading.

Câu hỏi thường gặp

You will need to enter your TradeQuo client login and password; choose a server, and click the login button. After Login and successfully connecting to your selected server, you will gain instant access to your account and can start trading.

Nếu bạn đã là khách hàng của TradeQuo, bạn có thể mở thêm tài khoản MT5 từ Khu vực thành viên mà không cần gửi lại tài liệu xác minh của mình. Tuy nhiên, nếu bạn là khách hàng mới, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi tất cả các tài liệu xác minh cần thiết (tức là Bằng chứng Nhận dạng và Bằng chứng Cư trú).

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.