Tradequo.com

Đầu tư và giao dịch dễ dàng
từ trình duyệt của bạn

Truy cập nhanh vào thị trường trực tiếp từ trình duyệt web của bạn, Mac hoặc PC. Không cần tải xuống.

Giao dịch bằng 1 cú nhấp chuột trên bất kỳ thiết bị hỗ trợ web nào

Giao dịch 350+
thị trường
Giao dịch trực tiếp
từ trình duyệt của bạn
Có thể truy cập vào
Mac và PC
Giao dịch 1 cú nhấp chuột
Hỗ trợ tất cả các loại
đơn đặt hàng
Có thể cá nhân hóa
giao diện người dùng

Cách truy cập SuperCharts TradeQuo MT5

Bước 1> Nhấn vào đây để truy cập thiết bị đầu cuối nơi đây

Bước 2> Điền thông tin đăng nhập tài khoản thực hoặc tài khoản demo của bạn.

Giờ đây, không cần tải xuống nữa, bạn có thể truy cập trực tiếp TradeQuo MT5 SuperCharts để giao dịch trực tuyến tức thì trên cả tài khoản demo và tài khoản giao dịch. Toàn bộ chức năng giao dịch của TradeQuo MT5 SuperCharts phụ thuộc vào khả năng tương thích của nó với MetaTrader 5, cho phép thao tác một cú nhấp chuột để mở và đóng giao dịch, đặt điểm dừng và giới hạn vào lệnh, đặt lệnh trực tiếp, đặt và chỉnh sửa giới hạn và dừng lỗ cũng như biểu đồ.

Câu hỏi thường gặp

Bạn sẽ cần nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu khách hàng TradeQuo của mình; chọn một máy chủ và nhấp vào nút đăng nhập. Sau khi đăng nhập và kết nối thành công với máy chủ đã chọn, bạn sẽ có quyền truy cập tức thì vào tài khoản của mình và có thể bắt đầu giao dịch.

Nếu bạn đã là khách hàng của TradeQuo, bạn có thể mở thêm tài khoản MT5 từ Khu vực thành viên mà không cần gửi lại tài liệu xác minh của mình. Tuy nhiên, nếu bạn là khách hàng mới, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi tất cả các tài liệu xác minh cần thiết (tức là Bằng chứng Nhận dạng và Bằng chứng Cư trú).

Trên nền tảng MT5, bạn có thể giao dịch tất cả các công cụ có sẵn tại TradeQuo.com, bao gồm Forex, Cryptos, Kim loại, Chỉ số, Hàng hóa và Cổ phiếu