Tradequo.com

Tôi có thể gửi / rút tiền từ tài khoản của bạn bè / người thân của mình không?

Third-party deposits are prohibited; you can only use funding options registered under your own name to fund your account(s). This ensures there are no disputes during fund withdrawals because funds can only be withdrawn via the initial deposit method.

Contact our Support Team if:

  • Your EPS or bank card is blocked.
  • You cannot make a withdrawal to the payment account you deposited from.
  • You are being asked to verify your ownership of the payment account.

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.