Tradequo.com

Tôi có thể thay đổi đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản của mình không?

No, you cannot change the base currency of your account once you have created it. However, you can re-create a new trading account with your desired base currency via your Member Area.

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.