Tradequo.com

GLD

Giao dịch ETF

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với các gói chứng khoán. Không có áp lực từ việc lựa chọn cổ phiếu cá nhân. Đầu tư vào một nhóm các công ty cùng một lúc từ các sàn giao dịch lớn nhất Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ.

ETF phổ biến