Tradequo.com

ฉันสามารถเติมเงินในสกุลเงินใดในบัญชีซื้อขายของฉันได้บ้าง?

คุณสามารถฝากเงินในสกุลเงินใดก็ได้ และเงินเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินหลักของบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าจำนวนเงินฝากสุดท้ายอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับวิธีการทำธุรกรรมแต่ละวิธี