Tradequo.com

ฉันควรทำอย่างไรหาก Expert Advisor ที่แนบมาไม่ทำงาน

ขั้นแรก ตรวจสอบว่าอนุญาตให้ซื้อขายได้โดยคลิกที่เครื่องมือ -> ตัวเลือก -> แท็บผู้เชี่ยวชาญ -> อนุญาตการซื้อขายจริง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม EA บนแถบเครื่องมือหลักเปิดใช้งานอยู่ ที่มุมขวาบนของแผนภูมิ คุณจะเห็นหน้ายิ้มหากเปิดใช้งาน EA อย่างถูกต้อง หากทุกอย่างดูปกติดี แต่ EA ยังไม่ซื้อขาย ให้ตรวจสอบไฟล์บันทึกของคุณผ่านแท็บผู้เชี่ยวชาญในหน้าต่าง Terminal (ควรแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้น) หรือคุณสามารถติดต่อเราได้ ทีมสนับสนุน เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป