Tradequo.com

ฉันจะดูราคาเปิด/ปิดบนแผนภูมิได้อย่างไร

คำสั่งซื้อจะเปิดที่ราคา ASK และปิดที่ราคา BID คำสั่งขายจะเปิดที่ราคา BID และปิดที่ราคา ASK ตามค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นเพียงเส้น BID บนแผนภูมิของคุณเท่านั้น หากต้องการแสดงเส้น ASK ให้คลิกขวาที่แผนภูมิแล้วเลือก Properties > แสดง > แสดงเส้นราคา ASK