Tradequo.com

Czy mogę wpłacić/wypłacić środki z konta mojego przyjaciela/krewnego?

Third-party deposits are prohibited; you can only use funding options registered under your own name to fund your account(s). This ensures there are no disputes during fund withdrawals because funds can only be withdrawn via the initial deposit method.

Contact our Support Team if:

  • Your EPS or bank card is blocked.
  • You cannot make a withdrawal to the payment account you deposited from.
  • You are being asked to verify your ownership of the payment account.

Dziękujemy za wizytę
TradeQuo.com

Potwierdzam, że jestem zainteresowany odwiedzeniem tej strony internetowej bez uprzedniego zapytania i nie otrzymałem żadnych niedozwolonych działań marketingu bezpośredniego w moim kraju zamieszkania.

Twoja odpowiedź nie jest zgodna z odwiedzeniem naszej strony internetowej.